Toz boya kuru ve katı hammaddelerden oluşan (reçine – sertleştirici pigment – katkı ve dolgu) çevre ile dost ve termoset bir boyadır. Termoset boyalar ilk olarak 1950 yıllarında yer altında kullanılan gaz ve petrol boru hatlarında kullanılmaya başlanmıştır. 1971 yıllarında Avrupa ve Amerika da üretime başlanmıştır. 1980 li yılların ardından Türkiye’ de üretim göstermeye başlayan toz boya çevresel ve ekonomik avantajlarıyla birlikte dekoratif anlamda da kaplama yöntemlerinin gözdesi olmuştur.

Toz Boya Nasıl Üretilir?

Öz Karışım

Ön karışımda, ürünün formülasyonuna göre tartılan hammaddeler ekstrüdere girmeden önce homojen kuru karışım haline getirilir. Olası renk düzeltmeleri üretimin bu aşamasında yapılır.

Ekstrüzyon – Soğutma ve Kırma

Ön karışımı yapılan hammaddeler ekstrüderden geçirilir ve erime, karışma ve ezme aşamalarına tabi tutulur. Ön karışımın eriyik haline gelmesi için gerekli olan enerji ekstrüder çeperinin ısıtılması sayesinde elde edilir. Ekstrüden ağzında eriyik halinde çıkan yarı mamül silindirlerle ezilerek soğutma bandına ulaştırılır. Soğutma işlemi bandın hava veya soğuk su ile soğutulması sayesinde gerçekleşir. Soğuyarak kırılgan hale gelen malzeme kırıcılar vasıtasıyla öğütmeye uygun cips haline getirilir.

Öğütme ve Sınıflandırma

Ekstrüderden çıkan ve soğutularak kırılan cipsler değirmene taşınır ve burada öğütülür. Değirmen içindeki sınıflandırıcı sayesinde tanecik boyutu kontrol edilir. İstenilen boyuttaki taneler fan aracılığıyla ince tanelerin ayrıştırıldığı siklona beslenir. Siklonda ayrılan ince taneler atılmak veya tekrar işlenmek üzere toz toplama filtrelerine gönderilir. İstenilen boyuttaki taneler ise kutulamadan önceki son işlem olan eleklere iletilir.

Eleme ve Paketleme

Değirmen sınıflandırıcısından kaçan iri taneler paketleme yapılmadan önce elekten geçirilmek suretiyle ayıklanır. Elekten geçirilen toz boyalar tüm kalite kontrol süreçlerine tabi tutulduktan sonra istenilen miktarlarda tartılarak hava ve nem almayacak şekilde paketlenir.